CDA-groen

Laat Heijkoop zijn karwei afmaken!

Stem Lijst 3

Ons plan om de stijgende energiekosten aan te pakken:
Houd Dordt Warm!

Wat willen wij als CDA in Dordrecht bereiken?

Zorg voor elkaar

We investeren in liefdevolle zorg voor onze ouderen en pakken eenzaamheid aan.

Gezond leven en onderwijs

We voorkomen ongezond leven door preventie en investeren twintig miljoen euro in de modernisering van de sportaccommodaties. 

Wonen op maat

Woningen voor (jonge) gezinnen, jongeren én ouderen gaan we in samenspraak met de buurt bouwen.

Een veilige en schone buurt

Overlast en intimidatie op straat krijgt prioriteit voor de politie. Voor handhaving trekken we extra geld uit, zodat de veiligheid verbetert.

Een groene, duurzame omgeving

De prachtige stadsparken maken we nog groener en aantrekkelijker, zodat jong en oud ervan kan genieten.

Aantrekkelijke, ondernemende stad

We willen ons centrum bruisender maken door het horeca- en winkelaanbod te versterken.

Betrouwbare & persoonlijke Overheid

Hulp aan kwetsbare inwoners op het gebied van zorg en armoede willen we niet meer overlaten aan marktpartijen. Dit willen we in de samenleving verankeren, daarbij ondersteund door professionele organisaties en de gemeente. 

Het resultaat telt. Wat hebben we al gerealiseerd?

Geen woorden maar daden. Belangrijker dan wat allerlei (nieuwe) partijen beloven, zijn de daadwerkelijke prestaties. Daarom zijn wij trots op wat onder de verantwoordelijkheid van onze wethouder en lijsttrekker is gerealiseerd:

  • De bouw van een hogeschool op het Leerpark, de Dordrecht Academy
  • Invoering van de Dordtpas
  • Gratis parkeren en hulp voor mantelzorgers
  • De bouw en oplevering van betaalbare huurwoningen op het Leerpark
  • Twee keer zoveel inwoners met schulden zijn geholpen (armoedeprogramma)
  • Het realiseren van de nieuwe daklozenopvang (afname van overlast)
  • Introductie van de elektrische Wijkhopper 
  • Tweeduizend Dordtenaren aan het werk geholpen (miljoenen bespaard)
  • Invoering van extra taal- en rekenles op Dordtse basisscholen
  • Campagne eenzaamheid ‘Je bent niet alleen’ brengt mensen samen

Mooie resultaten op het gebied van onderwijs, wonen en armoede.
Laat Heijkoop zijn karwei afmaken!

Stem op Lijst 3 tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 of 16 maart 2022.

CDA Dordrecht op Instagram

Top 8 kandidatenlijst

1 - Peter Heijkoop
2 - Jan van Dam Timmers
3 - Franciske van Vugt
4 - Wim van der Kruijff
5 - Albert Klerk
6 - Theo Oostenrijk
7 - Sandra Doeze Jager
8 - Elly van Wenum

Stem op Lijst 3 op 14, 15 of 16 maart 2022.

kandidaten
CDA-wit

Heeft u vragen over onze partij of het programma? Neem dan contact met ons op.
CDA Dordrecht - voor de toekomst van onze kinderen